Wilt u uw medewerkers aanmoedigen om gezond te leven?
Help ze mee te kiezen voor gezonde leefgewoonten met Jobfit KMO.

Doe de test

Hoe ver staat uw bedrijf op vlak van voeding en beweging?

Ontdek waar uw bedrijf goed scoort en waar de verbeterpunten liggen.

Druk uw resultaat af en bespreek dit in de werkgroep, tijdens het personeelsoverleg of op het Comité voor Preventie en Bescherming op het Werk. In een latere fase kan u de test opnieuw doen en nagaan welke vorderingen uw bedrijf gemaakt heeft.

De informatie die u ingeeft, kan u alleen raadplegen.

Om een idee te hebben over het gebruik van de test, vragen wij uw bedrijf kort te registreren.

 

 

 

online tool screenshot

Het stappenplan

U ziet toekomst in gezondheidsbevordering op en via het werk. Maar acties organiseren, projectmatig werken, een beleid opzetten, … hoe doet u dat? Ontdek het hier met het 7-stappenplan.
De volledige handleiding kan u binnenkort downloaden in pdf-formaat.

1

U wil van start gaan met gezondheidsbevordering op en via het werk. Maar hoe maakt u anderen warm voor gezondheid op het werk?


Overtuig leidinggevenden en sleutelfiguren om mee te investeren in gezondheidsbevordering bij uw medewerkers. Gebruik hiervoor de bekende communicatiekanalen of overlegstructuren.


Bruikbare elementen die het draagvlak een boost geven:

Beslis om al dan niet van start te gaan en bekrachtig uw beslissing formeel en/of informeel.

Het projectplan wordt bij voorkeur onderdeel van het leeftijdsbewust personeelsbeleid, het preventiebeleid, werkgelegenheidsplan (CAO104), diversiteitsplan en/of mobiliteitsplan van uw bedrijf.

Terug naar stappenplan

2

Hoe gaat u het project en/of beleid organiseren en welke afspraken maakt u over de communicatie?


Duid een coördinator aan of werk met een werkgroep waarvan één iemand de trekker is. Bekijk hier de taken die de coördinator of werkgroep kan opnemen.


Indien aanwezig, doe beroep op het Comité voor Preventie en Bescherming op het Werk en/of bespreek het project of beleid op het personeelsoverleg.


Communiceer regelmatig om de betrokkenheid en motivatie van uw medewerkers te behouden of verhogen:

Hoe gaat u startersenthousiasme naar een blijvend project? Voor een lange en succesvolle werking houdt u best rekening met volgende aandachtspunten:

  • Wat kost het plaatje en wie betaalt? Kosten kunnen opgevangen worden door het bedrijf zelf en ook medewerkers kunnen hun steentje bijdragen. Steeds meer organisaties geven bovendien subsidies voor een gezondheidsproject. Kijk hiervoor naar de FAQ van de website.
  • Maak duidelijke afspraken over de aansprakelijkheid en verzekering tijdens de activiteiten, zodat alle medewerkers veilig kunnen deelnemen.
Terug naar stappenplan

3

De coördinator of werkgroep brengt de huidige situatie, wensen en behoeften van medewerkers en leidinggevenden in kaart. Hoe gaat u hierbij te werk?


Inventariseer wat er al aanwezig is en bepaal prioriteiten.
Dit kan op twee manieren:


1.    Gebruik de online test om te kijken hoe ver uw bedrijf staat op het vlak van voeding en beweging. Ontdek waar uw bedrijf goed scoort en waar de verbeterpunten liggen.

Vul aan met onderstaande documenten:

2.    Gebruik de onderstaande checklists:

Verwerk alle data en giet in een rapport.

Presenteer en bespreek de resultaten binnen de werkgroep of met andere verantwoordelijken. Geef ook uw medewerkers feedback over de resultaten en beslissingen.

Beroep indien nodig op de expertise van externe adviseurs.

De volgende stappen helpen u oplossingen te vinden om de verbeterpunten aan te pakken.

 

Terug naar stappenplan

4

In deze stap maakt u een actieplan op basis van de resultaten uit stap 3. Dit kan aan de hand van onderstaande informatie of u kan instappen in het leertraject.


Bepaal het doel en de doelstellingen

Leg de mix van activiteiten en de timing ervan vast
Maak hierbij ook gebruik van:

Hoe motiveert en stimuleert u uw medewerkers?

  • Communiceer over de activiteiten, maatregelen, maak duidelijk wat er voor uw medewerkers verandert en wat er van hen wordt verwacht. Hier vindt u alvast inspiratie.
Terug naar stappenplan

5

Bereid het projectplan voor en voer het uit.


Bepaal in uw actieplan de activiteiten, taakverdeling, tijdslijn en het scenario voor de uitvoering van de activiteiten.


Medewerkers motiveren om deel te nemen is cruciaal.

Maak een actieplan: wat is nodig? Wie voert uit?

Neem een kijkje in de online Lijftijdbox om uw medewerkers te motiveren om tijd te nemen voor hun eigen lijf. U vindt hier handige tools die uw medewerkers aanzetten info, tips en initiatieven over het nemen van Lijftijd te delen met elkaar.

Terug naar stappenplan

6

Evalueer het gezondheidsproject.


Om te evalueren moet de situatie voor de activiteiten gekend zijn. Breng de beginsituatie in kaart aan de hand van de gegevens uit stap 3.
Pas de activiteiten aan op basis van feedback van medewerkers en de tussentijdse evaluatie van de werkgroep.


 

Evalueer de algemene doelen die zijn vastgesteld in stap 1 en de specifieke doelen die zijn bepaald in stap 4.

Stel duidelijke, concrete vragen en focus op een beperkt aantal vragen. Evalueer specifieke onderdelen van het project in plaats van het hele project.

  • Betrek belanghebbenden bij de evaluatie voor verschillende inzichten en ideeën.

Stel een evaluatieplan op.

Maak en evaluatierapport, presenteer en bespreek het. Doe dit voor het management, sleutelfiguren, maar ook voor uw medewerkers.

Terug naar stappenplan

7

Aanpassen en verankeren van het gezondheidsproject: hoe doet u dat?


Pas activiteiten aan of vervang ze op basis van de evaluatiegegevens uit stap 6.


Blik terug op de communicatie doorheen het hele project. Verbeter indien nodig en blijf voldoende communiceren om draagvlak te behouden of te vergroten.


Naast herhaling van bestaande activiteiten kan u ervoor kiezen nieuwe activiteiten te organiseren.

Maak het project of de activiteiten een vast punt op de agenda van vergaderingen en een vaste rubriek in het personeelsblad of in andere communicatiekanalen.

Communiceer over de veranderingen in het beleid. Gebruik hierbij de taal die past binnen de cultuur van uw bedrijf en zorg voor consequenties wanneer medewerkers het beleid niet naleven.

Verzeker de continuïteit door verankering van acties in het personeels- en welzijnsbeleid.

Terug naar stappenplan

Lijftijdbox

Lijftijd omvat tools voor het bedrijf en de medewerkers om info, tips en initiatieven die zorgen voor het nemen van tijd voor je eigen lijf, te delen met elkaar. Tijd blijkt immers de belangrijkste drempel te zijn voor een gezonde leefstijl.

Het centrale aspect van Lijftijd is de Lijfklok, een kiosk met fiches vol gezonde tips en tricks over voeding, beweging, welbevinden en lijftijd (bv. recepten, beweegideeën, …). Acties van het bedrijf worden hier aangekondigd en medewerkers worden aangemoedigd om te delen met collega’s op welke manier zij ‘Lijftijd’ nemen.

Lijfklok

Een fysieke kiosk die uw KMO op een duidelijk zichtbare plaats kan zetten waar alle medewerkers regelmatig passeren.

De klok bestaat uit:

  • Fichekant: fiche schappen met fiches over voeding, beweging, welbevinden en lijftijd.
  • Deelkant: zuchtwand met blanco fiches waar medewerkers zelf opmerkingen, tips & tricks en ideeën kunnen neerschrijven. Met een bus om de ingevulde fiches te deponeren.
  • Pad-kant: hier kan u een tablet plaatsen om te surfen naar de bedrijfswebsite, gezondheidssites of interessante apps over evenwichtige voeding en lichaamsbeweging.

Lijftijdfiches

Download hier kant-en-klare fiches, personaliseer deze met het logo van uw bedrijf en voeg ze toe aan de Lijfklok.

Wil uw bedrijf enkele fiches aanpassen aan uw bedrijf zelf? Vertrek van de ‘Bedrijfsfiches op maat’ en vul aan met uw bedrijfsspecifieke informatie.

Ook uw medewerkers krijgen de kans zelf aan de slag te gaan met de Lijftijdfiches. Bied hen de ‘Doe-fiches’ aan om allerlei tips & tricks delen met collega’s.

Heeft uw bedrijf zelf een activiteit of tip rond voeding, beweging of …? Vul de blanco fiches in, voeg het logo van uw KMO toe en druk de fiche af voor in de Lijfklok.

» Downloaden

Uitnodigingsboekje voor medewerkers

Een eenvoudig opgemaakt maar vooral uitnodigend boekje met enkele basistips, recepten en een introductie van de tools zoals de Lijfklok, opgemaakt in A5-formaat in Word.

Lijftijdbriefpapier

Briefpapier in de stijl en met het logo van Lijftijd voor alle communicatie over Lijftijd.

Verzamelmap

Lijftijdmap waarin werknemers fiches kunnen verzamelen die zij interessant vinden. U kunt de cover hiervoor downloaden.

Testimonials

Lotus Bakeries

Jan Vander Stichele, Executive Director

"Gezonde medewerkers zijn ook goed voor de gezondheid van ons bedrijf."
Download testimonial

La William

Johan Peeters, Gedelegeerd Bestuurder

"Het is belangrijk dat activiteiten passen binnen een gezond evenwicht tussen vrije tijd en werk."
Download testimonial

Robertet Savoury

Philip Van Den Broecke, Managing Director

"Zelfs met beperkte middelen zijn interessante projecten mogelijk."
Download testimonial

Over Jobfit KMO

Jobfit KMO is een pilootproject dat zich richt op bedrijven met 250 of minder werknemers uit de voedingsindustrie en bouwsector. Het project startte in oktober 2012 en werd afgerond eind september 2014. Jobfit KMO wil bedrijven de stap doen zetten naar een duurzame strategie om medewerkers tevreden en gezond aan het werk te houden. Via praktische tools op deze website worden bedrijven ondersteunt naar een planmatige aanpak om medewerkers te motiveren tot gezonde leefgewoonten door in te zetten op evenwichtige voeding en beweging. 

Word lid van de jobfit community

jobfit

jobfit voordelen

Over VIGeZ

VIGeZ, het Vlaams Instituut voor Gezondheidspromotie en Ziektepreventie vzw, is een erkende partnerorganisatie die het Vlaamse beleid inzake gezondheidsbevordering en ziektepreventie ondersteunt.

Het Instituut is in de eerste plaats een expertisecentrum dat strategieën, advies, ondersteuning bij implementatie en opleiding aanbiedt aan gezondheidswerkers en professionals die bezig zijn met gezondheidspromotie en ziektepreventie en vervult zo een scharnierfunctie tussen theorie en praktijk.

Voor het project Jobfit KMO gaat het VIGeZ in zee met FEVIA Vlaanderen en Navb-Cnac Constructiv.

www.vigez.be

FEVIA Vlaanderen

Samen trachten het VIGeZ en de Federatie van de voedingsindustrie ondernemers en medewerkers van KMO’s te begeleiden en te stimuleren om gezondheidsacties of een -project op te zetten of een gezondheidsbeleid te realiseren waardoor medewerkers hun gezond gedrag versterken.

www.fevia.be

Navb-Cnac Constructiv

Begin 2014 is ook het Navb-Cnac Constructiv, het preventie-instituut van de bouwsector, mee op de kar van het project gesprongen.

navb.constructiv.be

FAQ

Waar kan ik subsidies aanvragen voor een gezondheidsproject?

 

Een aantal organisaties kennen subsidies toe voor gezondheids­projecten. Deze lijst is niet gelimiteerd en wordt regelmatig verder aangevuld.

 

Is Jobfit KMO iets voor mijn bedrijf?

 

Jobfit KMO richt zich naar bedrijven met 250 of minder medewerkers. Het project houdt rekening met de specifieke noden en eisen van KMO’s zodat een gezondheidsbeleid ook voor KMO’s een haalbare kaart wordt.

Is uw bedrijf groter dan 250 medewerkers en wil u toch aan de slag met gezondheid op en via het werk? Neem dan een kijkje op www.jobfit.be

P

Nieuws

Opleidingen voor een kwaliteitsvol voedings- en bewegingsbeleid

Wil jouw bedrijf zijn medewerkers motiveren om gezond te eten en voldoende te bewegen? En zoek je naar een goede aanpak die jou hierin kan ondersteunen? Schrijf je dan in voor 1 van de 2 opleidingen die het VIGeZ in het voorjaar 2015 organiseert, en ontdek welke elementen het voedings- en beweeggedrag van werknemers bepalen. Werknemers motiveren tot een gezonde keuze vraagt om een doordacht actieplan, met ingrediënten als voorlichting, aanbod en voorschriften. Deze opleidingen zijn bedoeld voor bedrijven, interne preventieadviseurs, hr-verantwoordelijken, medewerkers van interne en externe diensten voor preventie en bescherming op het werk.

Neem een kijkje op www.vigez.be/opleiding en schrijf je in

Nieuwe opleidingen!

11 en 25 september zijn er nieuwe Jobfit KMO-opleidingen

Leertraject

De eerste opleiding komt eraan. Schrijf nog snel in!

Bedankt!

Het waren drie succesvolle events!

Jobfit KMO-event Roeselare

Schrijf nu in voor het event op 1 oktober.

Contacteer ons

Heeft u een vraag of opmerking over Jobfit of Jobfit KMO?
Of heeft u misschien een suggestie?

Jobfit KMO-event Roeselare

Op 1 oktober gaat het laatste Jobfit KMO-event door in Roeselare.
Schrijf nu in en ontdek wat het project voor uw bedrijf kan betekenen.


Word één van de 60 voedingsbedrijven die gratis begeleid en ondersteund worden door Jobfit KMO!


Het programma met wegbeschrijving vindt u bij 'Events' op de website.


Kunt u niet aanwezig zijn op een Jobfit KMO-event maar is uw bedrijf geïnteresseerd in het project?

Schrijf dan nu in voor het Jobfit KMO-project of vraag vrijblijvend meer informatie via het contactformulier op de website.

Terug naar overzicht

Bedankt!

Dankjewel iedereen om aanwezig te zijn op de Jobfit KMO-events!


Wij hopen dat jullie massaal instappen in het Jobfit KMO-project.
Zo laat de voedingsindustrie zien dat zij zich wil engageren voor de gezondheid van haar medewerkers.


Schrijf uw bedrijf nu in via 'Inschrijven' op de website en ga aan de slag met gezondheidsbevordering op het werk.


Doet uw bedrijf mee met het Jobfit KMO-project?

Aarzel dan niet om naar de opleiding te komen!

Na twee halve dagen stapt u buiten met een actieplan op maat van uw KMO. U kunt meteen aan de slag gaan met alle tips, tricks, ideeën en ervaringen die u ontdekt op het leertraject.

Schrijf nu in voor het leertraject via 'Inschrijven' op de website.
Kies zelf wanneer u deze opleiding wil volgen: november 2013 of februari of maart 2014.

Wij kijken er alvast naar uit!

Terug naar overzicht

Leertraject

Doe mee aan het Jobfit KMO- leertraject en stap buiten met een actieplan op maat van uw bedrijf!


Als eerste stap maakt u een analyse van het huidige voedings- en bewegingsbeleid van uw KMO. Deze test kan u aanvragen via het contactformulier op deze website.


In de opleiding gaan we aan de slag met de resultaten van deze test en de doelstellingen en noden van uw bedrijf, aangevuld met ervaringsuitwisseling met andere KMO's.
Zo komt u tot een actieplan op maat van uw onderneming dat u meteen in de praktijk kan omzetten.


Jobfit KMO organiseert de opleiding drie keer:

  • 7 en 20 november in Brussel
  • 13 en 27 februari in Nazareth
  • 13 en 27 maart in Lummen

(telkens van 9u30 tot 12u30)

U vindt deze informatie ook hier.

Schrijf snel in voor deze opleiding en ga aan de slag!

Terug naar overzicht

Nieuwe opleidingen!

DOE MEE AAN de JOBFIT KMO- opleiding EN STAP BUITEN MET EEN ACTIEPLAN OP MAAT VAN UW BEDRIJF!


Voor alle KMO's uit de voedingsindustrie en de bouwsector!


Als eerste stap maakt u een analyse van het huidige voedings- en bewegingsbeleid van uw KMO. Deze test vindt u op de website.


In de opleiding gaan we aan de slag met de resultaten van deze test en de doelstellingen en noden van uw bedrijf, aangevuld met ervaringsuitwisseling met andere KMO's.


Zo komt u tot een actieplan op maat van uw onderneming dat u meteen in de praktijk kan omzetten.


 


 


De eerste Jobfit KMO-opleiding gaat door op 11 september 2014 in Laken (Brussel):

Vlaams Instituut voor Gezondheidspromotie en Ziektepreventie vzw
Gustave Schildknechtstraat 9
1020 Laken (Brussel)

De tweede opleiding gaat door op 25 september 2014 in Brussel:

Navb-Cnac Constructiv
Koningsstraat 132
1000 Brussel

Telkens van 10u00 tot 16u00.

Schrijf snel in voor één van de opleidingen en ga aan de slag!
Deelname is volledig gratis.

Inschrijven kan via het inschrijvingsformulier op deze website.

Terug naar overzicht
N