Wilt u uw medewerkers aanmoedigen om gezond te leven?
Help ze mee te kiezen voor gezonde leefgewoonten met Jobfit KMO.

Het stappenplan

U ziet toekomst in gezondheidsbevordering op en via het werk. Maar acties organiseren, projectmatig werken, een beleid opzetten, … hoe doet u dat? Ontdek het hier met het 7-stappenplan.
De volledige handleiding kan u binnenkort downloaden in pdf-formaat.

1

U wil van start gaan met gezondheidsbevordering op en via het werk. Maar hoe maakt u anderen warm voor gezondheid op het werk?


Overtuig leidinggevenden en sleutelfiguren om mee te investeren in gezondheidsbevordering bij uw medewerkers. Gebruik hiervoor de bekende communicatiekanalen of overlegstructuren.


Bruikbare elementen die het draagvlak een boost geven:

Beslis om al dan niet van start te gaan en bekrachtig uw beslissing formeel en/of informeel.

Het projectplan wordt bij voorkeur onderdeel van het leeftijdsbewust personeelsbeleid, het preventiebeleid, werkgelegenheidsplan (CAO104), diversiteitsplan en/of mobiliteitsplan van uw bedrijf.

Terug naar stappenplan

2

Hoe gaat u het project en/of beleid organiseren en welke afspraken maakt u over de communicatie?


Duid een coördinator aan of werk met een werkgroep waarvan één iemand de trekker is. Bekijk hier de taken die de coördinator of werkgroep kan opnemen.


Indien aanwezig, doe beroep op het Comité voor Preventie en Bescherming op het Werk en/of bespreek het project of beleid op het personeelsoverleg.


Communiceer regelmatig om de betrokkenheid en motivatie van uw medewerkers te behouden of verhogen:

Hoe gaat u startersenthousiasme naar een blijvend project? Voor een lange en succesvolle werking houdt u best rekening met volgende aandachtspunten:

  • Wat kost het plaatje en wie betaalt? Kosten kunnen opgevangen worden door het bedrijf zelf en ook medewerkers kunnen hun steentje bijdragen. Steeds meer organisaties geven bovendien subsidies voor een gezondheidsproject. Kijk hiervoor naar de FAQ van de website.
  • Maak duidelijke afspraken over de aansprakelijkheid en verzekering tijdens de activiteiten, zodat alle medewerkers veilig kunnen deelnemen.
Terug naar stappenplan

3

De coördinator of werkgroep brengt de huidige situatie, wensen en behoeften van medewerkers en leidinggevenden in kaart. Hoe gaat u hierbij te werk?


Inventariseer wat er al aanwezig is en bepaal prioriteiten.
Dit kan op twee manieren:


1.    Gebruik de online test om te kijken hoe ver uw bedrijf staat op het vlak van voeding en beweging. Ontdek waar uw bedrijf goed scoort en waar de verbeterpunten liggen.

Vul aan met onderstaande documenten:

2.    Gebruik de onderstaande checklists:

Verwerk alle data en giet in een rapport.

Presenteer en bespreek de resultaten binnen de werkgroep of met andere verantwoordelijken. Geef ook uw medewerkers feedback over de resultaten en beslissingen.

Beroep indien nodig op de expertise van externe adviseurs.

De volgende stappen helpen u oplossingen te vinden om de verbeterpunten aan te pakken.

 

Terug naar stappenplan

4

In deze stap maakt u een actieplan op basis van de resultaten uit stap 3. Dit kan aan de hand van onderstaande informatie of u kan instappen in het leertraject.


Bepaal het doel en de doelstellingen

Leg de mix van activiteiten en de timing ervan vast
Maak hierbij ook gebruik van:

Hoe motiveert en stimuleert u uw medewerkers?

  • Communiceer over de activiteiten, maatregelen, maak duidelijk wat er voor uw medewerkers verandert en wat er van hen wordt verwacht. Hier vindt u alvast inspiratie.
Terug naar stappenplan

5

Bereid het projectplan voor en voer het uit.


Bepaal in uw actieplan de activiteiten, taakverdeling, tijdslijn en het scenario voor de uitvoering van de activiteiten.


Medewerkers motiveren om deel te nemen is cruciaal.

Maak een actieplan: wat is nodig? Wie voert uit?

Neem een kijkje in de online Lijftijdbox om uw medewerkers te motiveren om tijd te nemen voor hun eigen lijf. U vindt hier handige tools die uw medewerkers aanzetten info, tips en initiatieven over het nemen van Lijftijd te delen met elkaar.

Terug naar stappenplan

6

Evalueer het gezondheidsproject.


Om te evalueren moet de situatie voor de activiteiten gekend zijn. Breng de beginsituatie in kaart aan de hand van de gegevens uit stap 3.
Pas de activiteiten aan op basis van feedback van medewerkers en de tussentijdse evaluatie van de werkgroep.


 

Evalueer de algemene doelen die zijn vastgesteld in stap 1 en de specifieke doelen die zijn bepaald in stap 4.

Stel duidelijke, concrete vragen en focus op een beperkt aantal vragen. Evalueer specifieke onderdelen van het project in plaats van het hele project.

  • Betrek belanghebbenden bij de evaluatie voor verschillende inzichten en ideeën.

Stel een evaluatieplan op.

Maak en evaluatierapport, presenteer en bespreek het. Doe dit voor het management, sleutelfiguren, maar ook voor uw medewerkers.

Terug naar stappenplan

7

Aanpassen en verankeren van het gezondheidsproject: hoe doet u dat?


Pas activiteiten aan of vervang ze op basis van de evaluatiegegevens uit stap 6.


Blik terug op de communicatie doorheen het hele project. Verbeter indien nodig en blijf voldoende communiceren om draagvlak te behouden of te vergroten.


Naast herhaling van bestaande activiteiten kan u ervoor kiezen nieuwe activiteiten te organiseren.

Maak het project of de activiteiten een vast punt op de agenda van vergaderingen en een vaste rubriek in het personeelsblad of in andere communicatiekanalen.

Communiceer over de veranderingen in het beleid. Gebruik hierbij de taal die past binnen de cultuur van uw bedrijf en zorg voor consequenties wanneer medewerkers het beleid niet naleven.

Verzeker de continuïteit door verankering van acties in het personeels- en welzijnsbeleid.

Terug naar stappenplan